torsdag 19 september 2013

Nationalencyklopedin


 
Under min uppväxt fick jag gå till böcker för att ta reda på information, det fanns inget internet eller Wikipedia. Därför införskaffades ett uppslagsverk under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Finns både fördelar och nackdelar. Att använda internet ger helt uppdaterad information vilket inte finns i böcker. Men känslan att bläddra i en bok kan internet aldrig konkurera med. Sedan är det vackert också. Mitt är i halvfranskt band.
Nationalencyklopedin (NE) är ett svenskt uppslagsverk i tjugo band som utgavs 1989–1996 av förlaget Bra Böcker AB. De ursprungliga tjugo banden innehåller 12 700 sidor med 170 000 uppslagsord och tillsammans 100 miljoner tecken. Det är därmed det tredje mest omfattande tryckta uppslagsverket på svenska genom tiderna, efter Nordisk familjebok och Svensk uppslagsbok.
Det ursprungliga tryckta uppslagsverket har kompletterats med versioner på cd-rom (1997), dvd (1998), Internet (2000), kompaktutgåvor i tre band (2008) och tjugo band (ny utgåva, 2009) och kompletterande utgivning av ordböcker (1995–2004), årsböcker, supplementband med mera.
I 1980-talets svenska kulturdebatt diskuterades bristen på ett modernt uppslagsverk, en ”stor encyklopedi” på svenska. En statlig utredning tillsattes, som resulterade i en upphandling med statligt garantilån. Upphandlingen vanns 19 juni 1985 av förlaget Bra Böcker AB, som fick ett lån beviljat på 17 miljoner kronor av Sveriges riksdag. Tack vare god försäljning, lyckades förlaget återbetala lånet helt i december 1990.
Framtagningen av Nationalencyklopedin har kantats av kontroverser. Satsningen på en stor encyklopedi i tjugo tryckta band var redan från början kontroversiell. På 1980-talet framstod nämligen datorer som ett bättre alternativ för framtidens kunskapsförmedling. Många förvånades över att upphandlingen vanns av Bra Böcker, som betraktades som ett bokklubbsförlag med andraklassens uppslagsverk (Bra Böckers Lexikon, sedan 1971, som dock var encyklopediskt standardverket på svenska bibliotek), ”veckotidningsförlaget i bokform”..
När verket bara kommit en bit på väg hamnade Bra Böcker i ekonomiska svårigheter, och ett tag fanns ett hot om att fortsatt utgivning av ytterligare band måste avbrytas och verket därmed skulle bli ofullbordat. Hotet kunde emellertid avvärjas, och utgivningen av verket fullbordas.
Nationalencyklopedin har utgivits i flera olika bindningar: bland annat i konstläder och som halvfranskt och helfranskt band
 
Det första bandet kom ut 5 december 1989 och det avslutande tjugonde bandet kom ut 8 augusti 1996. Under sin utgivning hade verket 54 000 abonnenter. Verket utökades snart med tre supplementband med egen numrering, I, II och III.

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar